ثبت تغییرات شرکت

انواع خدمات ثبت شرکتخدمات ثبت

تغییرات شرکت شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از...

  • ۰
  • ۴۶۳
  • یاور ایرانمهر

ثبت شرکت بین المللی

انواع خدمات ثبت شرکتخدمات ثبت

چگونگی ثبت شرکت بین المللی تجارت در بازار بین المللی و فعالیت در اقتصاد و محیط کسب و کارهای دیگر کشور ها از اهمیت زیادی برخوردار است. فعالیت اقتصادی در بازار های بین المللی قوانین خاص خود را دارد و در هر کشور قوانین حاکم بر اقتصاد و کسب...

  • ۰
  • ۳۸۶
  • یاور ایرانمهر

ثبت شرکت در مناطق آزاد

انواع خدمات ثبت شرکتخدمات ثبت

منطقه آزاد به چه مناطقی گفته می‌شود؟  مناطق آزاد یک سری مناطق محدود شده و حراست شده  از مناطق بندری و غیر بندری کشور می باشند که ورود کالاهای خارجی و ارز ابتدا به این مناطق صورت می گیرد و البته یک سری از قوانین خارجی در این مناطق حاکم...

  • ۰
  • ۴۰۶
  • یاور ایرانمهر